Adatvédelmi és szerzői jogi nyilatkozat

  1. Jogi nyilatkozat, szerzői jogok

A www.hfm-one.com honlap tulajdonosa a Praktistar s.r.o., 

1.Mája 6.
94360 Nána
Cégjegyzékszám 46012257
Nemzetközi adószáma:SK2023194228

A honlap látogatásával a látogató elfogadja a honlap tulajdonosa által meghatározott feltételeket. A honlap tulajdonosa megtesz minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy a honlapon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek, az esetleges pontatlan adatközlésből eredő károkért azonban nem felel.

A honlap olyan linkeket tartalmazhat, amelyek más internetes oldalakra vezetnek. Ezen oldalak tartalmáért a tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal. A tulajdonos fenntartja ugyanakkor magának a jogot arra, hogy a honlapra külső felhasználók által feltett külső linkeket ellenőrizze, szükség esetén törölje.

  1. Adatvédelmi szabályok

A HFM-ONE célja, hogy biztosítsa mind a honlap látogatói, mind a honlapon regisztrálók személyes adatainak védelmét. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével járunk el. Ugyancsak figyelembe vettük az Európai Parlament (EU) és a Tanács által elfogadott és 2018. május 25-én hatályba lépett, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. rendeletet (GDPR).

A tulajdonos a regisztráció során a regisztrációhoz szükséges adatokon kívül egyéb adatokat nem gyűjt, és nem szerez meg. A regisztráló személy az adatainak kezeléséhez a regisztrációkor egyértelműen, tevőleges magatartással adja meg hozzájárulását. A tulajdonos a regisztráció során megadott adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel. A regisztrációs eljárásban megszerzett adatok 3. személy részére csak is akkor adhatóak át,ha a konzultáció megtörtént a regisztrált felnőtt korú és vagy fiatalkoró személy jogi képviselőjével. A rögzített adatokat a tulajdonos törli a nyilvántartásából, amennyiben az adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A regisztráció során megadott adatokról a tulajdonos adatbázist hoz létre, azokat statisztikai célokra használja fel.

A felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében un. sütiket (cookie-kat) használunk a honlapon. Ezek egy része elengedhetetlen a honlap használatához, egy része pedig a honlaplátogató kényelmét szolgálja. Statisztikai, illetve hirdetési célra nem használunk sütit a honlapon.