TUDNIVALÓK

Mielőtt meghoznád a nagy döntést
az alábbaikat kérjük, hogy olvasd el.

3

Amennyiben csapatunk tagja szeretnél lenni,
kérjük, hogy olvasd át szerződésünket,
melyet a regisztráció után e-mailben küldünk el neked:

 

 • Szerződés időtartama:
  A szerződés időtartama a befizetés majd a tesztek elvégzése után a www.hfm-one.com oldalra való feltöltés
  napjától számított egy év (365nap).
 • Kötelezettségek:

  a.) Szerződő és HFM kötelezik magukat, hogy a szerződésben foglalt feltételeket üzleti titokként kezelik, ezért sem a nyilvánosság felé, sem más alkalmakkor nem nyilatkoznak ezekről, amely létrejön az új csapat szerzéskor.

  b.) A szerződő elfogadja hogy a management díja új egyesület szerzése esetén az aktuális szerződésének emelkedésével nőni fog és a HFM végzi a kapcsolattartást és a menedzselést. A szerződő köteles majd a HFM felé esetleges megkereséseket más egyesületek részéről bejelenteni. Ezek elmulasztása jogi következményeket és birságot von maga után. A birság minden esetben 3.500 €, amit a szerződő köteles befizetni szabályszegés esetén.

  c.) A szerzödő saját felelőssége, hogy a kondicióját és egészségi állapotát fenntartsa, maximális odafigyelés mellett, amit a teszteken elért. Eredményeit fejlessze és vagy szinten tartsa.

  d.) A szerződő köteles a fair play szerint felkészülni és versenyezni. HFM nem vállal felelősséget semmilyen doppingszer használata miatt és a szerződő köteles sportovosi vizsgálatokon megjelenni, valamint a dopping tilalom előírásait betartani!

  e.) A szerződő fél kijelenti, hogy esetleges média szereplés előtt minden esetben egyeztet a HFM-el és mindkettőjük  érdekeit képviseli.

 • A szerződés lejárta:
  A szerződés lejárta után (365 nap), ha a szerződő fél nem szeretne szerződést hosszabítani a HFM törli az oldalról és abbahagyja a szerződőfél menedzselését.

  A Játék jogát fenntarthatja az aktuális  csapatában egészen addig, míg a HFM-en kersztül nem történik meg az értékesítés másik csapatba.

 • Egyéb rendelkezések:
  a.) A szerződő fél elfogadja, hogy a HFM végzi a keresést, marketinget, managementet.

  b.) A szerződő elfogadja, hogy a HFM-en keresztűl történő értékesítés után járó szerződési díjból a management díja 45%-ot tesz ki, ebből a nevelő egyesület 5%-ra jogosult.

  c.) A szerződő elfogaja, hogy a HFM éves management díja: bruttó 400 € /év.

  d.) A szerződő teljesíti a HFM által előírt fizikai felmérést amelyre az éves díj befizetése (bruttó 400 €) után kerülhet sor.

  e.) A szerződő elfogadja, hogy a HFM a tesztek elvégzésére külön díjat számol fel, amit a teszt napján köteles kiegyenlíteni. Ez az összeg egyszeri bruttó 90 €, ami a pálya és az öltöző használati díját (zuhanyzás), illetve  folyadék potlás gyanánt ásvány vízeket, és az adminisztrációs dijat foglalja magába.

 • A teszt:
  a.) A HFM semmilyen felelősséget nem vállal a teszt napján a szerződő fél értékeire (telefon, pénz, okmányok, stb).

  b.) A szerződő fél kérheti külső helyszín használatát is, de ebben az esetben a HFM plusz útiköltséget számol fel amely oda-vissza kilométert számol. (kilométerenként 0,8 €). Kiinduló pont minden esetben Keszthely (irányítószám: 8360). A szerződő fél köteles egy futballpályát bérelni ahol a teszteket elvégezhetjük. Ezen felül a szerződő köteles a napi díjat is kifizetni, ami bruttó 90 €, ebben az esetben a HFM bíztosítja a felméréshez szükséges tárgyakat és folyadékot.

 • Nyilatkozat:

  a.) A HFM kijelenti hogy minden egyes szerződő félt a legmagasabb szinten képvisel, mindent megtesz azért, hogy a szerződő új csapatban tudja folytani a pályafutását.

  b.) A HFM kijelenti hogy minden szerződőt teljes mértékben ugyan abban a figyelemben részesít és nem tesz semmiféle megkülönböztetést.

  c.) A szerződő fél kijelenti, hogy nincs semmiféle betegsége, egészséges és erről sportorvosi igazolást mutat  be, (például Ekg papíron kinyomtatva). A HFM semmilyen felelősséget nem vállal a szerződő fél egészségi állapotára vonatkozóan.

  d.) A szerződő fél engedélyezi adatai és elért eredményei feltüntetését a HFM oldalán a menedzseléséhez!

  e.) A HFM fenntartja a jogot az árak változtatásához!

 

 

Árak:

A HFM éves management díja: bruttó 400 € /év.

VELÜNK TE IS SZTÁR LEHETSZ!